Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure

Kergsõidukite ülemaailmne ühtlustatud katsemenetlus ehk WLTP

 

Euroopa Liidu tüübikinnituse andmisel sõidukitele kasutatakse WLTP-standardit (Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure) . Selle protseduuriga on reguleeritud uute sõiduautode ja kuni 3,5t kaaluvate tarbesõidukite, kütusekulu, CO2 heitgaaside ja saasteainete mõõtmisele kehtivad eeskirjad standardiseeritud (labori)tingimustes.

WLTP-protokoll asendab eelmise, 1992. aastal jõustunud homologeerimise meetodi (NEDC). Alates 2017. aasta septembrist on kõik esmakordselt turustatavad mudelid heaks kiidetud vastavalt WLTP-protseduuridele. Alates 2018. aasta septembrist kehtib WLTP vastavuse nõue kõikidele müüdavatele sõidukitele. Seda uut laborikatsete protokolli täiendatakse saasteainete mõõtmisega tegeliku kasutamise käigus: Real Driving Emissions (RDE) tegelik saasteainete kogus sõitmisel.

Uus WLTP-protokoll võimaldab tarbijatele täpsema ülevaate oma sõiduki kütusekulust ja CO2 heitgaaside kogusest.

MIS ON WLTP-ga MUUTUNUD?

Muudatused standardiseeritud katsemenetlustes

PEAMISED ERINEVUSED NENDE KAHE KATSEPROTSEDUURI VAHEL

NEDC VS WLTP

NEDC WLTP
Katsetsükkel Ainukordne katsetsükkel Täpsemalt tegelikele sõidutingimustele vastav dünaamiline tsükkel
Tsükli kestus 20 minutit 30 minutit
Tsükli distants  11 kilomeetrit 23,25 kilomeetrit
Sõidufaasid 2 faasi, 66 % sõitmist linnatsüklis ja 34 % sõitmist maanteel 4 dünaamilisemat faasi, 52 % sõitmist linnatsüklis ja 48 % sõitmist maanteel
Keskmine kiirus  34 km/h 46,5 km/h
Maksimaalne kiirus 120 km/h 131 km/h
Konkreetse lisavarustuse mõju NEDC korral ei ole arvestatud mõju CO heitmekogustele2 ega energiatõhususele Arvestatud on täiendavate karakteristikutega (võivad olenevalt mudelist erineda)
Käiguvahetused Muutumatu käiguvahetusrežiim Iga sõiduki osas täpselt väljaarvatud töörežiimid
Katsetemperatuurid Mõõtmised teostatuna vahemikus 20 kuni 30 °C Katsete teostamise temperatuur 23 °C, CO2 korrektuur temperatuuril 14 °C

HEITMEKOGUSED TEGELIKUS SÕIDUOLUKORRAS

REAL DRIVING EMISSIONS – RDE

Alates 2018. aasta septembrist tuleb kõikidel autotootjatel mõõta enda poolt toodetavate, EL ja Šveitsi, Türgi, Norra, Liechtensteini, Iisraeli ja Iirimaa turgudel turustatavate mudelite heitmekoguseid lisaks WLTP protokollile ka tegelikes sõidutingimustes (RDE).

RDE katsetuste käigus mõõdetakse täpsema teabe saamiseks saasteainete nagu lämmastikoksiidide (NOx) ja peenosakeste heitmekogused osalemisel igapäevases liikluses.

FAQ